Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń

mgr Marek Bauer
mgr Dorota Kwapisz
+48 12 422 42 48

Przyjdź

Collegium Nowodworskiego św. Anny 12, 31 – 008 Kraków, p. 4 (parter)

Projekt badawczy prowadzi:
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM

Kierownik projektu:
dr hab. Agnieszka Pac

Projekt administracyjnie wspiera:
Sekcja ds, Dydaktyki i Karier Akademickich CM