Współpraca

Dołącz do naszego zespołu badawczego

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu badawczego do włączenia się w prace nad jego realizacją. Szczególnie mile widziani będą studenci chcący wesprzeć nas w działaniach promocyjno – informacyjnych oraz przy opracowywaniu materiałów naukowych.

Projekt badawczy „Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy” jest zaplanowany do roku 2030, przez ten czas chcemy przygotować:

  • Kampanię promocyjno – informacyjną dla kolejnych roczników studentów;
  • Zbiór profesjonalnych raportów badawczych przy wykorzystaniu zebranych danych;
  • Atrakcyjne materiały naukowe i informacyjne w postaci poradników, infografik i prezentacji;
  • Konferencję naukową na temat projektu i innych podobnych inicjatyw w Polsce i zagranicą;
  • Zbiorczą publikację naukową podsumowywującą projekt.

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy, o kontakt mailowy pod adresem:
absolwenci.cm@uj.edu.pl